Tarih: 03 Mayıs 2015 Saat: 11:23

Türklerin tarih boyunca inandıkları dinler nelerdirSponsorlu Bağlantılar

Türklerin tarih boyunca inandıkları dinler

Gök Tanrı İnancı; İslamiyet öncesi Türk topluluklarının benimsediği dindir. Bu dini inanış aynı zamanda İslamiyetin temelini oluşturmuştur çünkü gök tanrı inancı ile İslamiyet arasında çok fazla benzerlikler bulunmaktadır.

Budizm; Uygur Türklerinin büyük bir kısmı bu dine mensup olmuştur.

Maniheizm; Uygur Türkleri sayesinde kabul edilen bu din ile Uygur Türkleri savaşçılık ve et yeme özelliklerini kaybetmişlerdir.

Zerdüştlük; Batı Türkistan’da yaşayan bazı Türk toplulukları bu dini benimsemiştir.

Hristiyanlık; Doğu Avrupa’da ikamet eden Türk toplulukları tarafından benimsenen bir dindir.

Musevilik; Hazar Türklerinin mensup olduğu bir dini inanıştır.

İslamiyet; Türklerin kitleler halinde kabule ettiği ve günümüzde de bir çok devletin İslamiyet esaslarına göre yani İslamiyeti benimseyerek yaşadıkları bilinmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar

Önceki yazımız Evlilik ile ilgili ayetler ve hadisler konulu makalemizi okudunuız mu?


Henüz yorum yok

Yorum Bölümü

Diriliş,

Hatayın Starı