Tarih: 25 Nisan 2015 Saat: 19:10

Atatürk’ün öğretmenler için söylediği sözlerSponsorlu Bağlantılar

Atatürk’ün öğretmelere söylediği özlü sözler

atatürk ve öğretmen

* Bir millet irfan ordusuna malik olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlar zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak neticeleri vermesi, ancak irfan ordusuyla kaimdir.
* Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar muallim ve mürebbilerini sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.
* Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır.
* Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir t topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.
* Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bur millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.
* Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.
* Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.
* Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.
* En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretler olur.
* Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir.
* Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur.
* Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir.
* Dünyanın her yerinde öğretmenler toplumun en özverili ve en saygıdeğer öğeleridir.
* Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınızın kazandığı için yol açtı.Gerçek zaferi siz,öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz… Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız.
* Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki,toplumun gerçek bir ulus haline getirirler.
* (Atatürk)
* Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir

Sponsorlu Bağlantılar

Önceki yazımız Atatürkçülük nedir kısaca konulu makalemizi okudunuız mu?

Buradan Geldiler:
mahatma gandhi sözleri

Henüz yorum yok

Yorum Bölümü

Google Arama

Sitede Ara


Sponsorlu BağlantılarSponsorlu Bağlantılar

Diriliş,

Hatayın Starı