Tarih: 26 Aralık 2015 Saat: 16:05

Milli cemiyetler ve milli varlığa düşman cemiyetlerin amaçları ve çalışmalarıSponsorlu Bağlantılar

milli ve milli varlığa düşman cemiyetler

Milli cemiyetler:
Trakya-Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
İzmir Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
Redd-i İlhak Cemiyeti
Kilikyalılar Cemiyeti
Trabzon Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti
Milli Kongre Cemiyeti
Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Milli cemiyetlerin amaçları ve çalışmaları
Bulundukları bölgenin Türklere ait olduğunu bu nedenle işgallerin haksızlığını dünya kamuoyuna duyurmayı amaçlamışlardır.
Ulusal Mücadeledeki teşkilatlanmanın temelini oluşturmuşlardır.
İşgalci devletlerin azınlık cemiyetlerinin ve İstanbul Hükümetinin faaliyetlerine karşı mücadele etmişlerdir.
Genellikle ittihatçı düşünceye sahip olan kişiler tarafından kurulmuşlardır.
Birleştirici bir liderden yoksun olmaları nedeniyle önceleri bölgesel kurtuluşu savunmuşlardır.
Kuruluşlarında milliyetçilik duygusu etkilidir.
Sivas Kongresinde ”Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilmişlerdir.
Öncelikle Basın yayın yoluyla direnişi yönlendirmeye çalışmışlar bunun yanında silahlı direnişe de destek vermişlerdir.
Bölgesel direnişi yönlendirmelerine rağmen seslerini daha iyi duyurabilmek amacıyla İstanbul’da faaliyet yürütmüşlerdir.
Milli varlığa düşman cemiyetler:
Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası
Hürriyet Ve İtilaf Fırkası
İslam Teali Cemiyeti
Kürt Teali Cemiyeti
İngiliz Muhipleri Cemiyeti
Wilson İlkeleri Cemiyeti

Milli varlığa düşman cemiyetlerin amaçları
Müslümanlar tarafından kurulmuşlardır.
İşgallerin kolaylaşmasına neden olmuşlardır.
Ulusal direnişe karşı faaliyet yürütmüşlerdir.
İtilaf devletleri tarafından desteklenmişlerdir.
Hürriyet ve İtlaf Fırkasıyla birlikte hareket etmişlerdir.
Saltanat ve Hilafet yanlısıdır.
Azınlıkların Kurdukları Cemiyetler
Mavri Mira Cemiyeti
Pontus Rum Cemiyeti
Etnik-i Eterya Cemiyeti
Kardos Cemiyeti
Taşnak ve Hınçak Cemiyetleri
Alyans İsrailit ve Makabi Cemiyetleri
Azınlık Cemiyetlerinin amaçları ve çalışmaları:

Osmanlı Devletinin parçalanması için faaliyet yürütmüşlerdir.
Bağımsız devletler kurmayı amaçlamışlardır.
Rum ve Ermeni patrikleri ile Musevi hahambaşılığı tarafından yönlendirilmişlerdir.
İtilaf devletleri tarafından desteklenmişlerdir.
İtilaf Devletlerinin işgallerine zemin hazırlamışlardır.
Kamuoyunun tepkisini çekmemek için Wilson İlkelerine göre hareket ettiklerini savunmuşlardır.

Sponsorlu Bağlantılar

Önceki yazımız Kar ve dolu nasıl oluşur kısaca konulu makalemizi okudunuız mu?

Buradan Geldiler:
milli cemiyetler ve milli varlığa düşman cemiyetlerin amaçları ve çalışmaları, Milli Varlığa düşman cemiyetler, milli cemiyetler ve milli varlığa düşman cemiyetler, milli cemiyetler ve milli varlığa düşman cemiyetler amaçları ve çalışmaları, milli cemiyetler ve milli

1 Yorum var

1 | çiğdem

7 Ocak 2017 ● 20:11

çok güzel teşşekür ederim

Yorum Bölümü

Diriliş,

Hatayın Starı