Tarih: 25 Ocak 2015 Saat: 19:19

1. Meşrutiyet dönemi ve özellikleri kısacaSponsorlu Bağlantılar

1. Meşrutiyet dönemi nedenleri ve sonuçları

Mithat Paşa, Namık Kemal, Ziya Paşa gibi bazı aydınlar devletin içine düştüğü kötü durumdan kurtulması için, Meşrutiyet’in ilan edilmesi gerektiğini savunuyorlardı Bu aydınların bulunduğu bu gruba Genç Osmanlılar ( Yeni Osmanlılar) veya Jön Türkler deniyordu.

Jön Türkler, meşrutiyeti ilan etme yanlısı olmayan padişah Abdülaziz’i tahttan indirerek yerine V. Murat’ı çıkardılar. Jön Türkler, sağlığı bozuk olan V.Murat üç ay sonra tahttan indirerek, meşrutiyeti ilan edeceğine söz veren II.Abdülhamit’i tahta geçirdiler.

II. Abdülhamit, sözünü yerine getirmek için Mithat Paşa’yı sadrazamlığa getirerek meşrutiyeti ilan etti (23 Aralık 1876).

Meşrutiyet’in İlanının Önemi

●Meşrutiyet’in ilanı ile ilk kez halk, padişahın yanında yönetime ortak olmuştur.

●Halk ilk defa seçme-seçilme ve temsil hakkını kullanmıştır.

●Osmanlı Devleti’nde Mutlakiyet olan yönetim şekli sona ermiş, Meşrutiyet yönetimi başlamıştır.

●Osmanlı tarihinin aynı zamanda Türk tarihinin ilk anayasası olan, Kanun-ı Esasi ilan edilmiştir.

●Meclis-i Mebusan ve Meclis’i Ayan olmak üzere iki meclis açıldı. Meclis-i Mebusan’ın üyelerini halk, Meclis-i Ayan’ın üyelerini padişah seçti.

II. Abdülhamit, 1877-78 Osmanlı Rus Savaşını (93 Harbi) bahane ederek meclisi kapattı. Böylece meşrutiyet sona erdi. Tekrar mutlakiyet başladı.

Mutlakiyet: Hükümdarın kayıtsız şartsız yönetimi elinde bulundurması.

Meşrutiyet: Monarşi ile yönetilen devletlerde hükümdarın başkanlığı altındaki parlamento (meclis) yönetimi.

Sponsorlu Bağlantılar

Önceki yazımız Mimar Sinan'ın en önemli eserleri nelerdir konulu makalemizi okudunuız mu?

Buradan Geldiler:
1 meşrutiyet özellikleri, 1 meşrutiyet dönemi özellikleri, 1 mesrutiyetin ozellikleri, 1 meşrutiyet maddeleri, 1 meşrutiyet

Henüz yorum yok

Yorum Bölümü

Google Arama

Sitede Ara


Sponsorlu BağlantılarSponsorlu Bağlantılar

Diriliş,

Hatayın Starı