Tarih: 09 Mart 2015 Saat: 21:20

Ankara savaşı hakkında bilgi özetSponsorlu Bağlantılar

Ankara savaşı hakkında bilgi

ANKARA SAVAŞI, Osmanlı padişa­hı Yıldırım Bayezid ile Moğol hü­kümdarı Timur arasında yapılan sa­vaş (28 Temmuz 1402). Anadolu”da Türk birliğini kurmak isteyen Yıldı­rım Bayezid Erzincan”a girdiği sıra­da; sınırlarını ve dolayısıyla ege­menliğini genişletmek isteyen Ti­mur da Anadolu”ya girerek Sivas”a dek ilerlemişti. Daha sonra Timur İran”a geri döndü.

Bunun üzerine Bayezid Timur”un ele geçirdiği yer­leri geri aldı. Bu üstünlük yarışı sa­vaşı kaçınılmaz kıldı. Sonunda Os­manlı ve Moğol ordusu Çubuk 0vası”nda karşılaştı.

Timur asker sa­yısı ve askersel araç yönünden da­ha zengin bir orduya sahipti. Sa­vaşın ortasında Osmanlı ordusun­da ki Karatatarlar ve bazı eski bey­liklere bağü askerler Timur”un saf­larına katıldı.

Bu nedenlerden ötü­rü Osmanlı ordusu yenildi, Yıldırım Bayezid tutsak düştü, ve tutsaklığı sırasında öldü. Ankara Savaşı ye­nilgisi. Timur”un bir süre Anado­lu”da kalması. Osmanlı devletinin parçalanması, Osmanlıların Avru­pa”da ilerleyişinin gecikmesi gibi onemli sonuçlar doğurdu.

Sponsorlu Bağlantılar

Önceki yazımız Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra kurulan devletler hangileridir konulu makalemizi okudunuız mu?

Buradan Geldiler:
ankara savaşı hakkında kısa bilgi

Henüz yorum yok

Yorum Bölümü

Google Arama

Sitede Ara


Sponsorlu BağlantılarSponsorlu Bağlantılar

Diriliş,

Hatayın Starı