Tarih: 12 Mayıs 2015 Saat: 20:56

Emevilerin yıkılmasının nedenleri maddeler halindeSponsorlu Bağlantılar

Emevilerin yıkılmasının nedenleri

Emeviler devletinin son dönemlerinde devlet yöneitmi bozulmuştu ve devletin yönetiminde bu endenle aksaklıklar meydana gelmeye başlamıştır.

Emeviler, Arap milliyetçiliğine önem veren bir devletti bu nedenle de Arap milliyetçiliğini kullanarak Müslümanların arasında kargaşa çıkartmışlardır. Emeviler’in bu siyaseti sonucunda İranlılar ve Türkler sürekli olarak Emeviler’in üzerine yürümüşlerdir ve bu durum da Emeviler’in yıkılma sürecini daha da hızlandırmıştır.

Emevi halifeleri, fetih zamanlarında ordunun başında durmuyorlardı ve saraya kapalı kalarak zevk ve sefalarını sürüyorlardı.

Abbasoğulları Emeviler aleyhinde propagandalar yaparak Emeviler’in yıkılış sürecini daha da hızlandırmışlardır.

Muaviye ve Yezid zamanında, Müslümanlara ve Hz. Muhammed’in soyundan gelen insanlara çok kötü ve ağır muameleler
yapmışlardır. Bu durum da Emeviler’in yıkılışını hızlandırmıştır.

Şii ve Harici grupları da Emeviler’i yıkmak için Emeviler’in aleyhine çalışmalar yapmışlardır.

Sponsorlu Bağlantılar

Önceki yazımız Gaznelilerin özellikleri maddeler halinde konulu makalemizi okudunuız mu?


Henüz yorum yok

Yorum Bölümü

Google Arama

Sitede Ara


Sponsorlu BağlantılarSponsorlu Bağlantılar

Diriliş,

Hatayın Starı