Tarih: 18 Mayıs 2015 Saat: 20:36

Islahat Fermanının Getirdiği YeniliklerSponsorlu Bağlantılar

Islahat fermanı ile gelen yenilikler nelerdir

Sultan Abdulmecid zamanında yayınlanan ferman insan hakları, kurumlar ve siyaset alanında yapılan yenilikleri amaçlayarak bir kurtuluş olarak görülmüştür.

Islahatın getirdiği yenilikler

Anayasal özellik taşımaktadır.
Kanun önünde Müslümanlara ve gayrimüslimlere eşitlik sağlanmıştır.
Dini inanışlara olan saygınlık artmış, herkesin bağlılıklarına karşı saygı gösterilmiştir.
Azınlıklara okul, kilise, mezarlık, hastane gibi yerlerin yapılmasının izni verilmiştir.
Yabancı devletlerden kişiler gerektiğinde Osmanlı topraklarında mülk sahibi olma hakkı getirildi.
Mezheplere yenilikler getirilerek dil, din, ırk gözetmeksizin haklar getirildi.
Patrikhanelerin kurulmasında gerekli olan izinler verilmiştir.
Sened-i İttifak ile Tanzimat fermanı ile devam eden anayasacılık hareketlerin için önemli adımlardan olmuştur.
Islahat fermanı, Tanzimat fermanının devamı olarak görülmüştür.

Sponsorlu Bağlantılar

Önceki yazımız Uşi antlaşması nedir maddeleri nelerdir konulu makalemizi okudunuız mu?

Buradan Geldiler:
ıslahat fermanı yenilikleri

Henüz yorum yok

Yorum Bölümü

Diriliş,

Hatayın Starı