Tarih: 17 Nisan 2015 Saat: 17:49

Osmanlı devletinde devlet yönetimi sıralı listesiSponsorlu Bağlantılar

Osmanlı devletinde devlet yönetimi

Padişah:

Şehzade: Padişahın erkek çocukları.

Lala: Şehzadenin eğitiminden sorumlu kimse.

Veraset sistemi:
Ülke ailenin ortak malıdır.

Başkentler: Söğüt, Karacahisar, Bursa, Edirne, İstanbul. Sebep; fetih politikaları.

I. Murat: Ülke ailenin ortak malı ilkesini değiştirip. Ülke padişah ve çocuklarının ortak malı ilkesini getirmiştir.

I. Mehmet: Devlet yönetimini tam anlamıyla merkeziyetçi bir yapıya getirir. Fatih Sultan Mehmet. Devlet yönetimiyle ilk kez yasa çıkarıyor. Fatih’e kadar töre uygulanmakta. Ülkenin sadece padişahın malı anlayışını getirmektedir.

I. Selim: Yönetimde teokratik bir anlayış getirmiştir. Yavuz Selim. Halifelik Osmanlıya geçer.

I. Ahmet: Ekber ve Eşber sistemini getiriyor. Büyük ve olgun şehzadenin başa geçmesi ilkesini oturtmuştur. Kafes sistemini getirmiştir.

III. Selim: Meşaeret Meclisi kurmuştur.

Tanzimat Fermanı: Padişahın yetkileri kısıtlanıyor. Kanunun padişahtan önce gelir.

1876 Kanun – i Esasiye:
Halk dolaylıda olsa yönetimde söz sahibi oluyor. Mebuslar Meclisi oluşturuluyor. I. Meşrutiyet ilan ediliyor.

1908: II. Meşrutiyet ilan ediliyor. Çok partili yaşama geçildi.

Merkez Teşkilatı/Saray: Padişahın devleti yönettiği ve özel hayatını geçirdiği yerdir.

Topkapı Sarayı akla gelmeli. 15. yy. da yapıldı. 19. yy. da ise Yıldız ve Dolmabahçe Sarayları kullanıldı.

Birun: Devlet adamları var. Sarayın dış bölümü. Devlet işleri görüşülüyor.

Enderun: Saray okulu demek. Devlet memuru yetişiyor. Sarayın iç bölümü. Enderun odalar ve harem olmak üzere ikiye ayrılır.

Divan – ı Hümayun/Hükümet: İlk divan Orhan Bey zamanında kurulmuştur. Divanda alınan kararlar danışma niteliğindedir. Son karar padişaha aittir.

Padişah: Divanın tabi üyesi iken. Fatih’ten itibaren toplantılara katılmadılar.

Sadrazam:
Başlangıçta tek olan veziri azam devlet genişleyince sekizse kadar çıktı. Veziri azam olmak için temel şart Türkçe bilemek ve Müslüman olmaktı. Kanuni döneminde sadrazam adını almışlar.

Defterdar:
Mali işlerden sorumludur. Anadolu ve Rumeli defterdarlığı olmak üzere ikiye ayılır. Rumeli tarafı baştır.

Kaz Asker: İlmiye sınıfından olup, divandaki büyük askeri davalara bakardı. Kadıların atanması, adalet, eğitim ve kültür işlerine bakardı.

Nişancı: Padişahın fermanı ve tuğrasını çekerdi. Tapu ve kadastro işlerine bakar dirlikten sorumludur.

16. yüz yıldan sonra da:

Kaptan – ı Derya: Donanma komutanı.

Yeniçeri Ağası: Orduyu ilgilendiren bir konu olursa divana çağrılırdı.

Müftü/Şeyhülislam: Divanın tabii üyesi değildir. Verdiği karara fetva denir. Gerektiğinde, alınan kararların İslam’a uygun olmadığına karar vermek için katılırdı.

Reis-ül Küttap: Nişancıya bağlıyken. Dış işlerinden dorumlu.

Divan Yönetiminde Yer Alan Üç Kol

1.Seyfiye: İki görevi var. Yönetim ve askerlik alanında. Padişah, sadrazam ve yeniçeri ağası bu sınıftan.

2.İlmiye: Tedris (Bilgi aktarma): İslam’ı öğretme amacı güder. Bu görevi Müderrisler yürütür.

Kaza: İslam hukukuna göre hüküm verme yetkisi olan kaza yetkisini padişah adını kullanırdı. Kadılar hükmü uygulardı. En büyüğü kaz askerdi.

İfta: Yapılan işlerin şeriata uygun olup olmadığını müftüler yürütürdü. En büyüğü Şeyhülislam’dır. Kadı’da ilmiye sınıfındadır.

3.Kalemiye: Osmanlının mali ve idari bürokrasisidir. Yönetim ve maliye görevleri vardır. Nişancı, yönetim. Defterdar, maliye.

Sponsorlu Bağlantılar

Önceki yazımız Fatih Sultan Mehmedin hayatı kısaca konulu makalemizi okudunuız mu?


Henüz yorum yok

Yorum Bölümü

Google Arama

Sitede Ara


Sponsorlu BağlantılarSponsorlu Bağlantılar

Diriliş,

Hatayın Starı