Tarih: 14 Şubat 2015 Saat: 15:22

Ülkemizde nüfus dağılımını etkileyen faktörler nelerdirSponsorlu Bağlantılar

nüfus dağılımını etkileyen faktörler

 Ülkemizde nüfus dağılımını etkileyen faktörler 

1. Fiziki Faktörler

a. İklim özellikleri: Ülkemizde nüfusun yoğun ol-duğu yerlerin, genelde kıyı bölgeler olmasında ılı-man iklimin büyük etkisi vardır. Kurak ve kışları aşırı soğuk geçen yerlerde nüfus fazla yoğun de-ğildir.

b. Yer şekilleri: Ülkemizde yüksek ve engebeli yerlerde nüfus azdır. Doğu Anadolu Bölgesi, Taşe-li platosu, Menteşe yöresi gibi yerler bunlara örnek verilebilir.

c. Toprak özellikleri: Verimli toprakların bulundu-ğu alanlar (Çukurova, Gediz, B. Menderes) nüfus-ça kalabalık iken, Tuz Gölü çevresi gibi yerlerde verimsiz topraklar bulunduğundan nüfus çok azdır.

2. Beşeri Faktörler

a. Sanayileşme: Bütün Dünya’da olduğu gibi Tür-kiye’de de, sanayileşmenin arttığı yerlerde nüfus yoğunluğu artmıştır, İstanbul, İzmit, Adapazarı, Bursa, Adana ve İzmir buna örnektir.

b. Tarım: Tarımın geliştiği yerler yoğun nüfuslu-dur. Çukurova, Gediz, Bafra ve Çarşamba ovaları çevresi gibi.

c. Yeraltı kaynakları: Madenlerin veya enerji kay-naklarının işletilmesinde yoğun nüfusa ihtiyaç ol-duğundan, bu alanlarda da nüfus fazladır. Zongul-dak, Soma, Elbistan buna örnektir.

d. Turizm: Ülkemizde, Ege ve Akdeniz kıyılarında-ki merkezlerde turizmden dolayı nüfus yoğunlaş-mıştır.

e. Ulaşım: Ulaşım yolları kavşağında bulunan ille-rimizin nüfusu artmıştır. Eskişehir, Ankara, Kayse-ri, İstanbul gibi illerin gelişmesinde, ulaşım yolları üzerinde bulunmaları da etkili olmuştur.

Nüfus dağılışında; su kaynakları, toprağın verimi, yeraltı zenginlikleri, göçler vb. birçok doğal ve toplumsal faktörlerde etkilidir.

Sponsorlu Bağlantılar

Önceki yazımız Öykü nedir özellikleri nelerdir konulu makalemizi okudunuız mu?

Buradan Geldiler:
yerleşmeyi etkileyen faktörler nelerdir

Henüz yorum yok

Yorum Bölümü

Diriliş,

Hatayın Starı