Tarih: 11 Mart 2016 Saat: 18:17

Mezopotamya uygarlıkları ve özellikleri nelerdirSponsorlu Bağlantılar

Mezopotamya uygarlıkları ve özellikleri

Mezopotanya ve uygarlıkları
SÜMERLER
Sümerler MÖ 3500 yıllarında Mezopotamyaya yerleşmişler şehir devletleri halinde yaşamışlardır.Önce Akadların hakimiyeti altına girmişler daha sonra Elamlılar Tarafından yıkılmışlardır. (MÖ 1500)
Özellikleri
Sümerler Mezopotamya uygarlıklarının koruyucusudurlar.
Tarihte ilk kez yazıyı kullanmışlardır.Böylece
Tarih çağları başlamıştır.
Bilgi birikimi ve aktarımı kolaylaşmıştır.
Eğitim ve öğretim faaliyetleri kolaylaşmıştır.
Tarihte bilinen ilk yazılı kanunlar Sümerler tarafından yapılmıştır.
Sümerler matematik ve Astronomide ileri gitmişler ayın hareketlerine takvim yapmışlardır

ASURLULAR
Yukarı Mezopotamyanın Fırat ve Dicle nehirleri çevresi ile Anadolunun güneyi İran bölgesinde Yukarı Mezopotamya’da kurulmuşlardır
Kral yolu üzerinden Anadolu ile ticaret yaptılar .
Kurdukları ticaret kolonileri ile Anadoluya Sümerlerden öğrendikleri çivi yazısını getirdiler.Böylece Anadolunun Tarih çağlarına girmesini sağladılar.
Başkentleri Ninova’dır.
Ticaretle uğraşmışlar,
İlk kütüphaneyi ve arşivi yaptılar.
Dinleri çok tanrılı idi.
Geliştirdikleri ağırlık ve uzunluk ölçülerini daha sonra Yunanlılar ve Romalılar kullanmışlardır.

BABİLLİLER
Babil krallığı Arabistandan Mezopotamyaya gelen Amurrular tarafından kuruldu
Merkeziyetçi bir krallıkla yönetilmişlerdir.
En güçlü dönemlerini Hammurabi döneminde yaşamışlardır.Hammurabi eski kanunlardan yararlanarak Hammurabi Kanunlarını oluşturmuştur
En tanınmış hükümdarı Hammurabi’dir. Çok sert kanunlar yapmıştır.
Dinleri çok tanrılı idi. Tapınaklarına Ziggurat denirdi.
Astronomi ile ilgilenmişler, güneş ve ay tutulmalarını kaydetmişlerdir. Sümerlerden etkilenmişler, bir çok alanda onları geçmişlerdir.
Babilin asma bahçeleri meşhurdur.

ELAMLAR
Güneydoğu Mezopotamya’da M.Ö. 3000 de kuruldu.
Güzel sanatlar, süsleme ve tarım sahasında ilerleme kaydetmişlerdir.
Merkezi Sus şehridir.
M.Ö. 7.yüzyılda Asurlular tarafından ortadan kaldırıldılar.

AKADLAR
Arabistan’dan gelen Sami kökenli kavimler tarafından Orta Mezopotamya’da kurulmuştur.
Tarihte bilinen ilk büyük imparatorluğu kurdular.
Sümerlerin oluşturduğu kültürü Ön Asya’ya taşıdılar. Sümerlere son verdiler.
Kral Sargon döneminde güçlü bir devlet olarak ortaya çıktı. (M.Ö.2350)
Tarihte bilinen ilk düzenli orduyu kurdular.
Düzenli orduları sayesinde kısa sürede Mezopotamya’ya hakim oldular.
Dünyada bilinen ilk harita, M.Ö. 2200’de Akadlar tarafından çizilmiş Mezopotamya haritasıdır.

Sponsorlu Bağlantılar

Önceki yazımız Türk Hava Kurumu ne zaman ve hangi amaçla kurulmuştur konulu makalemizi okudunuız mu?

Buradan Geldiler:
mezopotamya, mezopotamya uygarlıkları ve özellikleri

Henüz yorum yok

Yorum Bölümü

Diriliş,

Hatayın Starı